Zrównoważone życie to klucz do życia swobodnie i bez żalu

Zrównoważone życie jest zjawiskiem złożonym, posiadającym wiele elementów, zarówno ilościowych jak i jakościowych, dlatego istnieje wiele definicji i interpretacji tego, czym jest zrównoważone życie; niektórzy ludzie wierzą, że chodzi o kontrolowanie każdego elementu życia, podczas gdy inni uważają, że jest to stan umysłu.

Zgodnie ze słownikami PWN [1] oraz Merriam-Webster [2] “równowaga” definiowana jest jako:

 1. naturalny stan żywego organizmu, jego właściwe położenie w przestrzeni;
 2. spokój, opanowanie;
 3. stabilny układ przeciwstawnych sił, wartości;
 4. stan ciała, w którym działające na nie siły wzajemnie się znoszą, a więc nie powodują ruchu;
 5. równowaga psychiczna i emocjonalna;
 6. sposób oceny lub decydowania.

Podstawowe składniki oceny zrównoważonego życia to [3]:

 • Zdrowie fizyczne (jak traktujesz swoje ciało – odżywianie, aktywność fizyczna, higiena, etc.)
 • Zdrowie psychiczne (zdolności poznawcze, aktywny umysł)
 • Relacje (rodzinne, romantyczne, przyjaźnie, ale też kontakt z obcymi ludźmi)
 • Środowisko (dom, sieć wsparcia, media, problemy światowe)
 • Życie zawodowe/materialne (kariera, edukacja, biznes/ zdolność do efektywnego zarządzania pieniędzmi, oszczędzania, inwestowania)
 • Życie duchowe (co myślimy, mówimy i jak działamy)

Zatem, zrównoważone życie, w zależności od priorytetów, czy też wagi poszczególnych elementów, może oznaczać dla każdego coś innego.

Oto dwa przykłady jak zrównoważone życie jest definiowane/interpretowane:

 • Zrównoważone życie oznacza pozytywną perspektywę, skupienie się na dobrych nawykach i obniżenie stresu [4].
 • Zrównoważone życie oznacza, że masz kontrolę nad różnymi elementami w twoim życiu i nie czujesz, że twoje serce lub umysł są zbyt mocno naginane w jednym lub drugim kierunku. Częściej ‘tak” niż “nie”, odczuwasz spokój, czujesz “grunt pod nogami”, jasno myślisz i jesteś zmotywowany [5].

Czytaj więcej

“Życie jest jak jazda na rowerze. Aby zachować równowagę, musisz się poruszać.”

A. Einstein

Fit Challenge pokaże Ci

Sekrety osobistego spełnienia

Zapoznajemy naszych uczestników z najnowszymi światowymi trendami w tej dziedzinie oraz metodami samooceny zachowania równowagi wewnętrznej i harmonii w życiu.

Równowaga w życiu

Jeśli dążenie do zdrowej równowagi w życiu prywatnym i zawodowym wydaje ci się niemożliwe do osiągnięcia – podpowiadamy kilka praktycznych kroków, jak “poluzować”.

Jak praktykować mindfulness

Przedstawiamy proste i praktyczne ćwiczenia, które pomogą ci podejść do myśli i emocji z większym opanowaniem i akceptacją, które wykonać możesz gdziekolwiek i w każdej chwili.

Zrównoważone życie i równowaga czasowa

W odniesieniu do życia/zrównoważonego życia w sensie ilościowym, jeden element, który nie podlega dyskusji to czas jakim dysponujemy w ciągu doby.

Reguła “8 – 8 – 8”

Reguła “8-8-8” reprezentuje 24 godziny, które mamy każdego dnia, i jest to bardzo prosta i mądra koncepcja życia. Być może nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, że stosujesz tę regułę każdego dnia. Reguła ta kierowała człowiekiem od zarania dziejów jako zasada życia i istnienia. Reguła “8 – 8 –8“ jest to koncepcja, która, jeśli zastosowana, pozwoli człowiekowi żyć na tym świecie w dobrym zdrowiu, z  satysfakcjonującymi relacjami międzyludzkimi i wysokim poziomem dobrego samopoczucia.

Aby osiągnąć równowagę w życiu, pod względem czasu, dobę należy podzielić następująco [6]:

 

8 godzin pracy

Pierwsza część reguły reprezentuje godziny, które człowiek powinien spędzić na pracy lub zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które może wykorzystać w pracy. Jeśli dobrze zarządza się swoim czasem, to jest to całkowicie możliwe, aby na pracy móc spędzić 8 godzin i ani minuty dłużej. Masz problem w osiągnięciu tego celu?

Czytaj więcej

8 – 8 godzin dla siebie

Druga część reguły reprezentuje godziny, które człowiek powinien przeznaczyć dla siebie, czyli skupić się na życiu prywatnym. Czas ten człowiek powinien wykorzystać na rzeczy, które go interesują i sprawiają mu przyjemność (hobby, czas “tylko dla siebie”) oraz rzeczy, które pogłębiają jego więzi z innymi wokół niego (żona, dzieci, rodzina, znajomi) czyli spełniają potrzebę miłości i przynależności.

 

8 – 8 8 godzin snu

Trzecia część reguły odnosi się do wypoczynku, a konkretnie do snu. Badania medyczne wskazują, że człowiek potrzebuje około 8 godzin snu w ciągu doby. Jest to okres, w którym organizm ma odzyskać energię na kolejny nadchodzący dzień. Brak regularnego, 8-godzinnego snu wiąże się z wieloma zagrożeniami dla zdrowia. Potraktuj sen poważnie.

Czytaj więcej

Równowaga między życiem prywatnym a pracą

Utrzymanie równowagi między pracą a życiem prywatnym polega na oddzieleniu życia osobistego od zawodowego, bez możliwości ingerencji jednego w drugie. Obydwa są jednakowo ważne [7].

Główne powody, dla których równowaga między życiem zawodowym a prywatnym powinna być bezwzględnie zachowana to:

 • Aby utrzymać zdrowie psychiczne: badania naukowe wskazują na niebezpieczeństwa i zagrożenia, które mogą prowadzić do różnych problemów, od chorób związanych ze stresem, aż do depresji [8-10].
 • Aby zapewnić zdrowie fizyczne i dobre samopoczucie: stress może prowadzić do problemów fizycznych, takich jak nadciśnienie i choroby serca [11, 12].
 • Zwiększa wydajność pracy: badania pokazują, że ci, którzy utrzymują stałą równowagę między pracą a życiem prywatnym, są znacznie bardziej wydajni niż ci, którzy tego nie robią [13, 14].

Masz tylko jedno życie: nie chcesz tracić lat i zdać sobie sprawę, że przegapiłeś coś; czas jest czymś, czego nigdy nie można odzyskać.

Aby zwiększyć równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym, a tym samym zmniejszyć stres związany z pracą, zarówno organizacje, jak i pracownicy mogą stosować strategie na poziomie organizacyjnym i indywidualnym [11, 15]. Ogólnie rzecz biorąc, strategie na poziomie organizacji obejmują modyfikację procedur pracy i programy pomocy dla pracowników. Strategie na poziomie indywidualnym obejmują np: urlop; ponadto, uzyskanie realistycznego obrazu pracy, tzn: harmonogramu i obciążenia pracą może pomóc człowiekowi w określeniu, czy praca mu pasuje.

Czytaj więcej

mozg i serce na wadze

Zrównoważone życie czyli równowaga zewnętrzna i wewnętrzna

Jeżeli chcemy przeżyć normalne, dobre, zrównoważone życie, ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że oprócz aspektu czasowego obejmuje on także aspekt jakościowy, i że istnieją co najmniej dwa element takiego życia: (1) równowaga zewnętrzna i (2) równowaga wewnętrzna.

 

Równowaga zewnętrzna: czyli jak prezentujemy się światu zewnętrznemu; zwykle staramy się, aby pokazać to, co w nas najlepsze. Gdy taka prezentacja staje się nawykiem, a nie odzwierciedla twojego prawdziwego “ja”, odbywa się to kosztem twoich prawdziwych uczuć/wrażliwości, ponieważ ostatecznie pragniesz, aby to co prezentujesz na zewnątrz pasowało do tego co czujesz w środku.

 

Równowaga wewnętrzna:  czyli to co staramy się ukryć przed światem zewnętrznym; obejmuje uczucia, intuicję, wartości, przekonania, osobowość, myśli, emocje, fantazje, życie duchowe, pragnienia i cele; oznacza także to, czy jesteś w stanie zachować spokój i odporność w obliczu zewnętrznych przeciwności.

 

Konflikt między równowagą wewnętrzną a zewnętrzną:  problemy zaczynają się, gdy wewnętrzna i zewnętrzna “jaźń” są niezrównoważone. W najprostszym ujęciu to niezrównoważenie odnosi się do następującego niedopasowania: myślisz jedną rzecz, ale robisz drugą. Należy zdać sobie sprawę z tego, że napięcie pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym “ja” jest stanem powszechnym, charakterystycznym dla współczesnego świata. Każdy z nas czuje, że jest ciągnięty w wielu kierunkach każdego dnia, a nasze działania i zachowania nie zawsze są zgodne z naszymi podstawowymi wartościami.

Pamiętaj, że uświadomienie sobie tego jak twoja  wewnętrzna “jaźń” balansuje się z twoim zewnętrznym “ja” jest podstawą twojego dobrego zdrowia emocjonalnego, psychicznego, fizycznego i duchowego. Właśnie z tego powodu jest to ważny aspekt, który należy rozważyć podczas pracy nad równowagą w swoim życiu.

Popraw swoje zewnętrzne “ja” pracując nad swoim wnętrzem!

Dbanie o swoje ciało to nie tylko kwestia prawidłowego odżywiania czy ćwiczeń fizycznych, ale również ćwiczenie własnego “ja”. Skupiając się tylko na zewnętrznym zdrowiu fizycznym, i nie poświęcając uwagi swojemu wnętrzu może mieć skutki, które większość ludzi nigdy nie łączy z przyczyną swoich problemów.

Oto trzy proste sposoby do codziennej realizacji wewnętrznego fitness

Yoga: yoga to hinduska duchowa i ascetyczna dyscyplina, której część, w tym kontrola oddechu, prosta medytacja i przyjmowanie określonych pozycji ciała, jest szeroko praktykowana dla zdrowia i relaksu. Yoga pomaga budować siłę, koordynację i elastyczność, przy jednoczesnym uspokajaniu umysłu. Obejmuje powiązenie umysłu-ciała-duszy [16].

Czytaj więcej

kobieta medytująca o zachodzie słońca

Medytacja: medytacja obejmuje koncentrację i relaksację (obydwa te składniki są także elementami Yogi); medytacja poprawia pamięć, uwagę, nastrój, funkcjonowanie układu odpornościowego, sen i kreatywność. Wystarczy kilka minut dziennie, aby szybko zauważyć korzyści z tego płynące [17].

Medytacja mindfulness: jest psychologicznym procesem zwrócenia uwagi na doświadczenia zachodzące w chwili obecnej, czyli “tu i teraz” [18-22]. Medytacja mindfulness ma wiele zastosowań terapeutycznych u osób doświadczających różnych problemów psychicznych [23]. Praktyka mindfulness jest stosowana w celu zmniejszenia objawów depresji [24-26], zmniejszenia stresu [25, 27, 28], lęku [24, 25, 28] oraz w leczeniu uzależnienia od narkotyków [29-31].

Czytaj więcej

mosiężna misa

Śpiewające misy: używane są w terapii dźwiękiem [32] przez osoby, które wierzą, że dźwięk mis działa [33]. Tak zwana “muzyka tybetańska” tych mis często kojarzona jest z relaksacją, ale również przypisuje się im moc uzdrawiającą i umiejętność stworzenia jakiegoś “zmienionego stanu” w umyśle słuchacza [34].

Czytaj więcej

Bibliografia